Brenno


W Brennie jest 17:19:31
Donaty, Olechny, Kajetana

Zdjęcie: Z dziejów jednostki Zdjęcie: Z dziejów jednostki

Z dziejów jednostki

Jedną z wielkopolskich straży pożarnych, które zrodziły się już przed wojną, to Ochotnicza Straż Pożarna w Brennie w powiecie leszczyńskim. Dlatego uroczyście świętowano jubileusz 75 ? lecia swego istnienia. Dzieje jednostki tak spisano w 5 tomach naszej kroniki.
Na ziemskim padole, od zarania dziejów, zawsze pożar był największym zagrożeniem mienia i życia ludzkiego. Dlatego już wtedy walczono z klęskami losowymi i pożarami. Trudno dzisiaj ustalić, w jaki sposób i przy pomocy jakiego sprzętu walczono kiedyś z szalejącym żywiołem.

Jednak najstarsza wzmianka historyczna podaje, że 26 lutego 1823 roku palił się w Brennie spichlerz, stajnia i wozówka oraz sieczkarnia. I dalej czytamy – zgromadził się lud z hakami oraz dwoma sikawkami. Do roku 1934 istniała w Brennie straż obowiązkowa, którą kierował Druh Knychała a później Dh Franciszek Dekiert.

Z przekazu tego wynika, że już kiedyś istniała pewna organizacja ochrony przeciwpożarowej i zaopatrzenia w sprzęt gaśniczy.

Ale pierwsze ślady udokumentowanej działalności breńskiej straży sięgają roku 1934, kiedy ówczesny naczelnik rejonowy z Wijewa Druh Marian Miś założył w sąsiednim Brennie ochotniczą jednostkę pożarniczą. Nie zabrakło strażackich zapaleńców i ochotników, bo już na początek zapisało się 20 członków. Z łatwością powołano więc pierwszy Zarząd, któremu prezesował Walenty Rękoś a funkcję pierwszego naczelnika powierzono Alojzemu Kręcowi. Po latach zastąpili go – Maksymilian Kosmaciński, Alojzy Kowal i Piotr Dederek. Wspierali ich też aktywni członkowie Zarządu – między innymi Wiktor Sobolewski i Henryk Leśniewicz. Ich chlubą była pierwsza konna sikawka w małej remizie w środku wsi.

Jednak ponure lata okupacji przerwały dalszą działalność. Przetrwała tylko sikawka i ochoczy duch strażacki.

Zaraz po wyzwoleniu przystąpiono do odnowy gminnego strażactwa ogniowego, w tym jednostki w Brennie. Pierwszą powojenną prezesurę powierzono Alojzemu Furmańczakowi, którego wspierał naczelnik Czesław Zalisz. W strażaków wstąpił nowy duch. Cieszyli się wszystkim, nawet przemalowanymi hełmami po niemieckich wojskach.

Mijały lata, zmienili się „ludzie Zarządu”, ale wspomnieć należy zaangażowanie długoletniego i oddanego prezesa Antoniego Jędrzychowskiego. Z tych lat pochodzi nowa remiza nad jeziorem, zbudowana strażackim czynem społecznym a w niej pierwszy w dziejach Brenna samochód bojowy „Star 25”. A kiedy dokonano rozbudowy remizy, stanął w niej zupełnie nowy „Star”, który służy po dzień dzisiejszy. Wysiłkiem strażackich rąk zbudowano przy remizie obszerną salę wiejską, która stała się Domem Kultury.

Były lata, kiedy strażacy tworzyli ostoję życia kulturalnego wsi. Wystawiali amatorskie przedstawienia teatralne i organizowali zabawy oraz wieczorki taneczne, które przetrwały do dziś. Aby sprostać tradycji naszych poprzedników, od 16 lat organizowana jest cykliczna impreza „Strażacy - swojemu społeczeństwu” z udziałem różnych zespołów artystycznych, kabaretów, orkiestr dętych, kapel podwórkowych i okolicznych chórów. Impreza cieszy się dużym powodzeniem.

Ostatnie lata cechuje dynamiczny rozwój jednostki – modernizacja remizy i zaplecza, przebudowa układu podawania prądu wody, zainstalowano autopompę i działko wodne. Przybyły dwa pojazdy – „Polonez” operacyjny i 18 – tonowy dźwig oraz sprzęt gaśniczy – nożyce, agregat prądotwórczy, pompa pływająca, szlamowa, aparaty tlenowe – itp. Właściwie nic dziwnego, bo jednostka przynależy do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

A ufundowany przez społeczeństwo sztandar w roku 1978 znalazł godne miejsce w Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Natomiast 10 lat temu z okazji jubileuszu 65 – lecia poświęcono i wręczono nowy sztandar z którego patronuje w swym wizerunku patron św Florian. Sztandar ten odznaczony jest Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Honorową Odznaką Za Zasługi Dla Gminy Wijewo oraz Honorową Odznaką Za Zasługi Dla Powiatu Leszczyńskiego. W tym duchu obchodzony jest doroczny „Dzień Strażaka”. Nie brakuje strażackiego pocztu sztandarowego na żadnych uroczystościach patriotycznych i kościelnych. Strażacy ze swym sztandarem corocznie uczestniczą w dniu strażackim na Odpustach Maryjnych we Wieleniu, Charbielinie, Borku Wielkopolskim i Górce Duchownej a nawet w uroczystościach centralnych na Jasnej Górze.

Jednak nade wszystko przedkładana jest troska o stałą gotowość bojową. Dlatego ochotnicy nieustannie doskonalą swój „strażacki warsztat” i uczestniczą w ćwiczeniach i alarmach oraz gminnych i powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych. Młodzież bierze czynny udział w Turniejach Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Są inicjatorami tradycyjnych zawodów „prądopiłki”.

Breńscy strażacy organizują każdego roku obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych, który od lat stacjonuje nad jeziorem w Brennie – Ostrów.

Nie można pominąć troski samorządu gminnego i Wójta o sprawy przeciwpożarowe w gminie oraz współpracy z wiejskimi organizacjami społecznymi. Jednostka spełnia swe zadanie w zupełności, dlatego samorząd gminny i wiejski oraz społeczeństwo mogą liczyć na wszelaką pomoc swoich strażaków.
Opracowanie: Zarząd OSP Brenno

aktualizowano 2010-05-04 10:39:39 / AnitaSolarczyk


Brenno