Brenno


W Brennie jest 17:18:01
Donaty, Olechny, Kajetana

Zdjęcie: Zarząd OSP

Zarząd OSP


Skład Zarządu od lewej:

Dh Wolniczak Leszek - Gospodarz.
Dh Szmyt Jan - Vice Prezes – Naczelnik.
Dh Nowak Daniel - Skarbnik.
Dh Dekiert Grzegorz – Sekretarz.
Dh Schmidt Monika - Członek Zarządu.
Dh Rimke Rafał - Vice Prezes.
Dh Menzel Maria - Członek Zarządu.
Dh Wolniczak Stanisław - Prezes.
Dh Wolniczak Paweł - Z-ca Naczelnika.
Dh Wolniczak Kazimierz - Kronikarz.
Dh Firlej Marek - Członek Zarządu.





aktualizowano 2010-05-04 10:36:47 / AnitaSolarczyk


Brenno