Brenno


W Brennie jest 09:14:58
Bolka, Cezaryny, Marioli

Zdjęcie: Z kart kroniki szkoły w Zaborówcu cz. 3 Zdjęcie: Z kart kroniki szkoły w Zaborówcu cz. 3

Z kart kroniki szkoły w Zaborówcu cz. 3


Kolejna odsłona historii zapisanej na kartach kroniki szkoły w Zaborówcu przedstawia nam treści związane z zakończeniem roku szkolnego 1933/1934:
„Dnia 15 czerwca 1934r. nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 1933/34, na które złożyło się przemówienie, śpiewy i deklaracje dzieci szklonych, rozdanie świadectw i wspólna fotografia całej szkoły, jak również zdjęcie fotograficzne oddz. III-go i IV-go podczas pracy w klasie. Mury szkolne opuściło 7-mioro dzieci, podczas gdy nowych dzieci (rocznik 1927) na r. szk. 1934/35 przyjęto w dniu zapisu (11/IV 1934) – 6-cioro.
Frekwencja w dniu 15 czerwca 1934 przedstawia się następująco:
Liczba dzieci ogółem 52 (dziewcząt 27, chłopców 25).
oddz. IV dziewcząt 6   chłopców 5    razem dzieci 11
oddz. III dziewcząt 8   chłopców 11   razem dzieci 19
oddz. II dziewcząt 7    chłopców 3    razem dzieci 10
oddz. I dziewcząt 6     chłopców 6    razem dzieci 12

Ogólny ruch uczniów w r. szk. 1933/34 był następujący: stan w dniu 15 września 1933 – 53 uczniów, w ciągu okresu od dnia 15/IX.33 do dnia 15/IV.34 przybyło 3 uczniów; ubyło z powodu wyprowadzenia się 4 uczniów; stan w dniu 15/IV.34 – 52 dzieci.
Wakacje letnie trwają od dnia 16 czerwca 1934r. włącznie do dnia 19 sierpnia 1934r. włącznie.”


Kierownikiem szkoły i nauczycielem w tym okresie był Pan Józef Stępczak.

Źródło: Kronika Szkoły w Zaborówcu (1905-1939), opracowanie Ewelina Gąda


aktualizowano 2015-10-11 21:12:33 / AnitaSolarczyk


Brenno