Brenno


W Brennie jest 18:54:05
Donaty, Olechny, Kajetana

Zdjęcie: Zarząd TPD

Zarząd TPD


Obecnie koło liczy 92 członków.

W skład koła wchodzą:
1. Teresa Miś – przewodnicząca
2. Irena Talaga – zastępca przewodniczącej
3. Maria Rąk – sekretarz
4. Sławomira Miś – skarbnik
oraz członkowie
5. Urszula Rimke
6. Grażyna Mała
7. Joanna Miś
8. Regina Sobecka
9. Maria Kowal

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1. Anna Walachowska - przewodnicząca
2. Bożena Bura - członek
3. Stanisława Kubicka - członekaktualizowano 2010-05-24 19:15:12 / AnitaSolarczyk


Brenno