Brenno


W Brennie jest 17:21:05
Donaty, Olechny, Kajetana

Zdjęcie: Z historii TPD

Z historii TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego, organizacją pozarządową. Jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności.
     Koło Wiejskie TPD w Brennie zostało założone z inicjatywy już nieżyjącego kierownika Szkoły Podstawowej w Brennie p. Franciszka Talagę. Koło powstało w roku 1970 w wyniku obowiązkowego posyłania dzieci 6-letnich do „ogniska przedszkolnego” przy Szkole Podstawowej w Brennie. Dyrektor szkoły p. Talaga nałożył na rodziców dzieci 6-letnich obowiązek przynależności do koła TPD. W taki sposób w dniu 29 listopada 1970 roku odbyło się pierwsze zebranie koła, na którym dokonano wyboru pierwszego zarządu. Przewodniczącą została Teresa Miś, sekretarzem Zofia Bura a skarbnikiem Anna Wolnik. Nad działalnością koła czuwać miała komisja rewizyjna w skład której weszli: Mieczysław Firlej przewodniczący oraz członkowie Irena Michalewicz i Józefa Gonda. Przez wszystkie lata zarząd się zmieniał, ale funkcję przewodniczącej przez całe 40 lat pełni Teresa Miś. Koło liczyło wtedy 31 członków. Zebraniu przewodniczył dyrektor szkoły Franciszek Talaga. Na pierwszym zebraniu uchwalono zamierzenia na najbliższy okres a zarazem wytyczono działalność na wiele lat. Towarzystwo miało prowadzić działalność na rzecz dzieci i dla dobra dzieci. Przez wiele lat organizowano wycieczki krajoznawcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dużym powodzeniem cieszyły się dziecińce letnie i jesienne. Uczęszczało do nich ponad 50 dzieci. Organizowano także „choinkę noworoczną”, Dzień Dziecka połączony z obchodami Dnia Matki.
    W dzisiejszych czasach w działalności koła zaszły pewne zmiany. Nadal organizujemy „choinkę noworoczną” połączoną z balem przebierańców i spotkanie ze św. Mikołajem. Z okazji Dnia Dziecka spotykamy się z najmłodszymi dziećmi przy ognisku, muzyce i zabawie. W czasie letnim organizujemy wyjazdy na halę zabaw i do kina. Dla naszych członkiń organizujemy spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Bierzemy czynny udział w życiu społecznym naszej wsi oraz uroczystościach patriotycznych w naszej gminie. Bardzo dobrze układa się współpraca z organizacjami społecznymi w naszej wsi, szkołami i przedszkolem w naszej gminie.Opracowanie: TPD Brenno


aktualizowano 2010-05-24 19:07:20 / AnitaSolarczyk


Brenno