Brenno


W Brennie jest 17:36:43
Donaty, Olechny, Kajetana

Historia parafii i kościoła

Pierwszy drewniany kościół powstał w roku 1267, kiedy kanonizowana była Św. Jadwiga, patronka kościoła.
Pierwsza wzmianka o proboszczu Ks. Janie pochodzi z roku 1404. Drewniany kościół spłonął 20.IX.1759 r. Obecny kościół murowany pochodzi z roku 1781. Wieża i wnętrze kościoła – ambona, boczne ołtarze i aniołki są barokowe a sam ołtarz główny neoklasyczny. W latach 1830-1855 proboszczem był Ks. Franciszek Ksawery Nieszczewski, który gorliwie duszpasterzował w Brennie przez 25 lat. Uprzednio był tu 2,5 roku wikariuszem.
W roku 1909 proboszczem został Ks. Bolesław Wienke ze Śmieszkowa, wielki patriota Polski, który przyczynił się do powrotu Wijewa, Potrzebowa i Radomyśla do Polski.
W niedzielę, dnia 20 lipca 1920 r. mieszkańcy powyższych miejscowości w uroczystej procesji udali się do swojego kościoła parafialnego w Brennie na dziękczynne nabożeństwo niosąc figurę Matki Boskiej Zwycięskiej, jako wotum powrotu do Macierzy, która w kapliczce przy kościele stoi do dziś.
Następcą Ks. Wienke, by Ks. Franciszek Nowak, major W.P., który został zmęczony za Wiarę i Ojczyznę w Forcie VII w Poznaniu w dniu 30 stycznia 1942 r.
Pierwszym proboszczem powojennym był Ks. Stefan Hanas, który odnowił zniszczony w czasie II wojny światowej kościół, ponieważ był tam magazyn materiałów biurowych – wymieniono pokrycie dachowe z gontu drewnianego na czerwoną dachówkę, zbudowano nowy mur okalający kościół, wyremontowano wieżę, sprawiono dwa nowe dzwony „Sczepan” i „Stefan”.
Kolejnym proboszczem był Ks. Mieczysław Ratajski a po nim Ks. Wacław Jeszke.
Od roku 1952 proboszczem był Ks. Antoni Nowak, który w Brennie duspasterzował przez 26 lat. Od 1.V.1954 obraz Matki Boskiej Częstochowskiej zostaje ozdobiony srebrną sukienką. W roku 1967 założono instalację wodociągową na probostwie i cmentarzu.
Od 12.VI.1974 parafia Brenno obsługuje kościół w Górsku, dlatego proboszcz dostaje do pomocy księdza wikariusza. Katechezy prowadzone są w adoptowanej salce parafialnej przy kościele.
Od 29.IV.1978 proboszczem zostaje Ks. Bernard Kus. Wykazał się wielką troską o wygląd kościoła – nowe ławki, remont starej wieży, rozbudowa kruchty, nowa wieżyczka wentylacyjna, nowy drewniany strop, powiększenie chóru, rozbudowa zakrystii.
Od 21 grudnia 1981 r. proboszczem parafii zostaje Ks. Zbigniew Zieliński, który remontuje kaplicę w Górsku, zakłada betonowy chodnik wokół naszego kościoła, zakłada elektroniczny system dzwonienia.
Następcą Ks. Z. Zielińskiego zostaje od 1 lipca 1991 r. Ks. Kazimierz Pachciarz, który w roku 1993 urządził dom przedpogrzebowy, zbudował ołtarz polowy, unowocześnił system dzwonienia i sprawił nowy dzwon „Jadwiga”. W roku 2008 umieszczono nad głównym wejściem do kościoła figurę patronki Św. Jadwigi wyrzeźbioną z lipowego pnia. A w roku 2009 przed świętami Bożego Narodzenia odnowiono srebrną sukienkę obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.
1 lipca 2015 r. obowiązki proboszcza przejmuje ks. Andrzej Sotek.

Proboszczowie od roku 1945
Ks. Stefan Hanas (1945-1948)
Ks. Mieczysław Ratajski (1948-1950)
Ks. Wacław Jeszke (1950-1952)
Ks. Antoni Nowak (1952-1978)
Ks. Bernard Kus (1978-1981)
Ks. Zbigniew Zieliński (1981-1991)
Ks. Kazimierz Pachciarz (1991 - 2015)

Z parafii po II wojnie światowej pochodzą:
Ks. Leonard Poloch (1960), Ks. Grzegorz Walachowski (1984), Ks. Tomasz Górny (1988), Ks. Jacek Pochanke (1989), Ks. Michał Lewandowski (1995).

Siostry zakonne z parafii Brenno od roku 1945:
s. Cecylia Breś (1950), s. Agnieszka Malcher (1955), s. Aleksa Miś (1955), s. Lilioza Poloch (1965), s. Cherubina Skrzyńska (1982).
aktualizowano 2010-05-10 18:26:42 / AnitaSolarczyk


Brenno